SPeKL

Pelastuskoiratoiminnan koordinaattori maassamme on Suomen Pelastuskoiraliitto. Suomen Pelastuskoiraliiton tarkoituksena on toimia pelastuskoiratoimintaa harrastavien yhdistysten keskusjärjestönä. Se myös kehittää pelastuskoiratyötä yhteistyössä palo- ja pelastusviranomaisten sekä pelastuspalvelusta vastaavien ja niihin osallistuvien viranomaisten kanssa. Myös pelastuspalvelutoiminnassa mukana olevat eri järjestöt ovat Pelastuskoiraliiton tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Pelastuskoiraliiton tärkeimpiä periaatteita ovat vapaaehtoisuus sekä suuntautuminen todelliseen työskentelyyn hädässä olevien hyväksi. Pelastuskoiraliitto ei siksi harjoitakaan kilpailutoimintaa. Pelastuskoiratoiminta onkin paljon muuta kuin pelkkä koiraharrastuslaji.  Toiminnan tavoitteena kun on eri viranomaisten avustaminen pelastustehtävissä. Pelastuskoiratoiminnan kulmakivenä kun on vapaaehtoisuus, korvauksetta annettava panos toisen ihmisen auttamiseksi.

Vaikka toiminnan pääpaino on kotimaassa, on Pelastuskoiraliitto myös mukana kansainvälisessä toiminnassa. Kriisinhallintakeskuksen (CMC Finland) koordinoima FRN (FINNRESCUE) on etsintään sekä raivaus-, pelastus-, sammutus- ja lääkinnälliseen pelastustoimintaan kykenevä komennuskunta, joka osallistuu kiireelliseen avustustoimintaan ulkomailla tapahtuneissa suuronnettomuuksissa ja katastrofeissa. Pelastuskoiraliiton koirakot ovat mukana toiminnassa, ja mukaan voi hakea kokemusta omaavat hälytyskoirakot.