Tietosuojaselosteet

GDPR-tietosuoja-asetuksen mukaiset tietosuojaselosteet.

Myrskylän pelastuskoirat ry on laatinut erilliset tietosuojaselosteet jäsenistölle, tapahtumiimme osallistuville, vapaaehtoisille toimintaamme osallistuville sekä maanomistajille.

Myrskylän pelastuskoirat ry jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Myrskylän pelastuskoirat ry tapahtumien tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste koskien maanomistajia

Vapaaehtoisten tietosuojaseloste

******************************************************

Myrskylän pelastuskoirat ry:n rekisteriseloste
päivätty 15.10.2018, päivitetty yhteystietojen osalta 25.1.2020
________________________________________
Myrskylän Pelastuskoirat ry, Henkilötietolain (523/99) 10 § tarkoittama rekisteriseloste

1. REKISTERIN NIMI
Myrskylän pelastuskoirat ry:n (Mypeko) jäsenrekisteri

2. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Myrskylän pelastuskoirat ry
Katuosoite: Myrskyläntie 1285
Postitoimipaikka: 07680 Askola

3. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Nimi: Marke Kuosa
Tehtävä: sihteeri
Sähköposti: myrskylan.pelastuskoirat@gmail.com

4. REKISTERIN TARKOITUS
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n mukaisiin käsittelyn yleisiin edellytyksiin.
Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään seuraavissa jäsenyyden hoitoon liittyvissä tehtävissä:
– jäsentietojen ylläpito ja hallinta
– jäsenmaksujen laskutus ja perintä
– jäsentiedotteiden, kutsujen sekä jäsenkirjeiden lähettäminen/postitus
– yhteydenpito yhdistyksen jäseniin sekä luottamus- ja vastuuhenkilöihin
– muut yhdistyksen säännössä mainitut ja sääntöjen mukaan tehtyjen päätösten mukaiset tehtävät

5. REKISTERIN TIETOLÄHTEET
Tiedot rekisteriin saadaan jäsenten tekemien ilmoitusten, muutosten ja muutosilmoitusten perusteella sekä yhdistyksen oman toiminnan kautta.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Nimi- ja yhteystiedot (osoitetiedot, puhelin, sähköpostiosoite)
Syntymäaika (päivä, kuukausi ja vuosi)
Jäsenten koirista nimi, syntymäaika, sukupuoli sekä suoritetiedot (testit ja kokeet)
Jäsenmaksun maksamisehdot ja -tiedot

7. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoa kolmannelle osapuolelle.
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja viranomaisille, joilla on virkatehtävässään lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen. Rekisteröityneen tiedot hävitetään rekisteröityneen pyynnöstä sekä jäsenen erotessa yhdistyksestä.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

ATK:n avulla käsiteltävä aineisto:

ATK:lla olevat tiedot on suojattu hyvän tavan mukaisin tietosuojajärjestelyin.
Vain yhdistyksen hallituksen jäsenillä on pääsy jäsenrekisterin tietoihin. Sihteeri säilyttää jäsenrekisteriä tietokoneella ja siitä varmuuskopiota levykkeellä. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Pääsy tiedostoihin on suojattu normaaleilla tietoturvamenettelyillä käyttöoikeuksineen, salasanoineen ja palomuureineen.

Manuaalinen aineisto:

Manuaalista aineistoa säilyttää jäsensihteeri lukitussa tilassa.

9. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröity henkilö tai hänen valtuuttamansa edustajansa voi tarkastaa, mitä tietoja henkilöstä on merkitty henkilörekisteriin, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti Myrskylän pelastuskoirat ry:lle, ja se on omakätisesti tai valtuutetun allekirjoitettava. Pyynnössä on kerrottava henkilön nimi ja syntymäaika. Tiedot tulostetaan paperille ja annetaan asiakkaalle tai toimitetaan postitse asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.
Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön.